top of page

Re-cycle Comm.V. :

Is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt." 

Geeft geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld."

Kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site."

De persoonsgegevens dewelke u ons vrijwillig bezorgde worden, behoudens bezwaar van uwentwegen, opgenomen in onze gegevensbank. Zij zijn bestemd voor intern gebruik in onze firma maar kunnen gebruikt worden om U op de hoogte te brengen van onze toekomstige promotieacties, evenementen en nieuws. U heeft het recht deze gegevens in te zien en eventuele verbetering ervan aan te vragen.

bottom of page